Carnavalploot 2021

Carnavalploot 2021
Johnny en Bart Marcoen
2021
Volume 3
4 nummers

Messching oeik intressant!

Carnavalploot 2021

Johnny en Bart Marcoen

2021

3

Weir Zen Der Geeren Boi

Beschomt

2021

6

Weir Steken Em Derin (In De Bis) – Den Blikken J

Ewa Bekost

2021

5

E weirk va langen osem

De Zjieverleppen

2021

4

In 2020 Giejn Peird Mor Weir Torren Op ‘T Ro

Salongcarnavalisten

2021

18

3522

Liekes

228

CD's

670

Teksten

73

daugen tot carnaval!