Carnavalploot 2021

Carnavalploot 2021
Johnny en Bart Marcoen
2021
Volume 3
4 nummers

Messching oeik intressant!

Da’s Mèn Oilsjt

De Zjieverleppen

2021

5

Vér Spek & Boein’

Den Boein

2021

7

Carnavalploot 2021

Johnny en Bart Marcoen

2021

3

Weir Zen Der Geeren Boi

Beschomt

2021

6

Weir Steken Em Derin (In De Bis) – Den Blikken J

Ewa Bekost

2021

5

In 2020 Giejn Peird Mor Weir Torren Op ‘T Ro

Salongcarnavalisten

2021

18

3871

Liekes

246

CD's

669

Teksten

-31

daugen tot carnaval!