Loeken Tatjen

Loeken Tatjen
Muzikoilsjt
2018
Volume 9
34 nummers

1
Superstar
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
2
Allee Vooruit
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Den Ajoinen Fiesta
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
4
Oh, Oh, Voil Jeanet
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Djing-Klet-Boem
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Fredjen Mé Zen Trompetjen
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
7
Het Flotjes Konseir
Loeken Tatjen & Jean-Paul
Tekst:
Origineel nummer: -
8
‘k Drink Zu Geiren Safir
Loeken Tatjen & Jean-Paul
Tekst: Jean-Paul De Boitselier
Origineel nummer: J'aime la vie - Sandra Kim
9
Ajoinenreggae
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
10
De Carnavalmicroebe
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
11
Spoorkomplex
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
12
Tarara – Boem – Tarara
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
13
Oilsjterse Rim-Ram
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
14
Ajoinenboegie
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
15
Vér Aal de Vraan
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
16
Kom Bé Moi
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
17
’t Lieken Van De Loe
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
18
Lekker Broinen
Loeken Tatjen & Goebby
Tekst:
Origineel nummer: -
19
’t Ajoinenland
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
20
Drinklied
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
21
Golderie
Loeken Tatjen, Maurice, Kris & Pascal
Tekst:
Origineel nummer: -
22
Ai Maria Why
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
23
’t Es Gralek Moeilek
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
24
Loeken Goes Classic
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
25
Op De Boon
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
26
De Pom(p)bak
Loeken Tatjen & Goebby
Tekst:
Origineel nummer: -
27
De Fiere Oilsjteneers
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
28
Wois Me Een Plosj
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
29
Donder En Bliksem
Loeken Tatjen & Chris II
Tekst:
Origineel nummer: -
30
Wadesdafferiet
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
31
De Bakkerine
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
32
Kakalier
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
33
Nen Boer Van Den Boiten
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -
34
No Carnaval
Loeken Tatjen
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Stekt Ze D’Er In (USB)

Ewa Bekost

2018

2

Ode oon Oilsjt en Carnaval

Lolo

2018

1

Poentj Va Zjiedas

Porteplum

2018

13

Liekes Ver Bè Den Dozje

Prinsengarde

2018

20

Eirekes 2018

Bargamezz en Fiesta Alosta

2018

9

Vèr As Ge Een Hongerken Etj

Liekes Ver Op Kaffei

2018

9

3522

Liekes

228

CD's

670

Teksten

81

daugen tot carnaval!