Peter Vér 2018

Peter Vér 2018
Prinsenverkiezing
2018
Volume 1
7 nummers

1
Da Kaan Alliejn In Oilsjt
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
2
A Sleiters Man
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Geldj Mè Oeipen
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
4
’t Schoeinsjte Van Aal
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Van Links, Nor Rechts
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Vér Oilsjt Carnaval
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -
7
As Elke Stelling Verdwantj
Peter Vér 2018
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Stekt Ze D’Er In (USB)

Ewa Bekost

2018

2

En De Genomineirden Zen…

Prinsencaemere

2018

27

Vèr As Ge Een Hongerken Etj

Liekes Ver Op Kaffei

2018

9

Prins Alex 2018

Prinsenverkiezing

2018

1

Peter Vér 2018

Prinsenverkiezing

2018

1

Steirk In Oeverdroiven

De Zjieverleppen

2018

2

3871

Liekes

246

CD's

669

Teksten

-37

daugen tot carnaval!