Carnaval, Vroeger En Na

De Plekploosters 2008

Oilsjt Carnaval, al 80 stoeten es da d’e vriejt geval
Oilsjt Carnaval, zoeiveile joren, een meiga-festival
Oilsjt Carnaval, da gommen vieren en zingen oeveraal
Oilsjt Carnaval, ’t za blijven dieren, da go toch boevenal
 
Vroeger toid liepen de mensjen verklidj as nen domino
Verlegden tein eer grenzjen en na zèn z’een biejst of eskimo
Kamiel da d’es het boegbèldj van ons Koizerlèkke stad, jojoot
Alles geiven, ’t es ons leiven
Ik wil eir allemool oeiren!
 
Oilsjt Carnaval, al 80 stoeten es da d’e vriejt geval
Oilsjt Carnaval, zoeiveile joren, een meiga-festival
Oilsjt Carnaval, da gommen vieren en zingen oeveraal
Oilsjt Carnaval!
 
Ik kroig een ambetant gevoel vanbinnen
Azze ‘k ik weer peis op vroeger toid
Mé aal dè zotten en zottinnen
Tein voel’ek wel een bètje spoit
Ik kroig een ambetant gevoel vanbinnen
Woor es dein’ toid na toch nortoe
Na keje mé moeit een cafeiken vinnen
Want alle deiren die zèn toe
 
Plasjt in eir hannen, aal tegoor
Vér een schoeine 80 joor
Want weir zèn toch dankboor
Vér aal da weirk newoor
Plasjt in eir hannen, aal tegoor
Want ’t es echt wonderboor
Da weir hier nog altèd fiejsten mé makoor
 
Oilsjt Carnaval es reizefoin (reizefoin!)
Verklidj as ne schoeinen harlekoin (harlekoin!)
Weir trakteiren eir geren, op een Oilsjters fiejstfestoin (e festoin!)
 
Den toid diejen es ni blijven stoon (blijven stoon!)
Zoeiveil joren zèn verboi gegoon (ja gegoon!)
Weir zweiren eir geren, dammen zèllen verder goon
 
Plasjt in eir hannen, aal tegoor
Vér een schoeine 80 joor
Want weir zèn toch dankboor
Vér aal da weirk newoor
Plasjt in eir hannen, aal tegoor
Want ’t es echt wonderboor
Da weir hier nog altèd fiejsten mé makoor


Schrijver: Chris Boone
Origineel: Starkoo / Ik Krijg Een Heel Apart Gevoel Van Binnen - I Save The Day

Laatst bijgewerkt op maandag 15/08/2022


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 3):

Oilsjt, Een Weireldstad
Den Boein
2008
Volume 4
18 nummers

Messching oeik intressant!

Weir Kennen Der Ni Va Schien

Vriet

2008

12

Oilsjt 2007

Salongcarnavalisten

2008

5

Langst De Loin

Voetbalclub Eendracht Aalst

2008

1

On Tettentoeren

Prinsengarde

2008

10

Vér As De Kinjeren Al Slaupen – Volume 1

Liekes Ver Be De Kaffe

2008

1

Da Verdintj Ne Gaan Oscaar

Prinsencaemere

2008

17

3522

Liekes

228

CD's

669

Teksten

-169

daugen tot carnaval!