d’ Oilsjterse Velau-Routes

't Es Noig 2007

Seg goje vandaug isj ni mei mé moi
Pakt ane velau en we zèllen gon roin
Saumen gommen volleideg aal de routes isj arrond
En verdomd, ’t es gezond
Dus go mei, mei, mei

No een toiken kreige ‘k ik een droeige keil
Voifhonderd meiter was mè ietske te veil
In e cafeiken zèmmen weir tein allemool beland
Bier in d’hand, ’t was plezant
Mor zoei zat, zat, zat

Ik em hier weer e gralek stik in mèn zjilei
’t Was weer ’n iejnen achter ’n anderen toernei
Zoei per velau roin valt vantoid ni mei
En ik moen sebiet nor hois

Mensjelief da’s mizeire
Ik em hier iet veren
Mensjelief, da’s mizeire
Gerauk’ek wel nog tois

Blijven tèrren, oeik zèdde nog zoei ongezond
Blijven tèrren, en kroigde gè zjiër oon a kont
Blijven tèrren, valde mé a kèzze op de grond
Blijven tèrren, zèdde zwoor of lichtgewond
Blijven tèrren, ’t zal ambras zèn
Blijven tèrren, as’ek tois ben

Zjiëre biejnen, langst de Faluintjes zèmmen gepasseird
Zjiëre biejnen, de Dènjerroute es de moeite weerd
Zjiëre biejnen, oon de Leirekes es ’t tein gebeird
Zjiëre biejnen, zèmmen mé ’t velauken weggesleird
Zjiëre biejnen, ’t es mè verdroeten
Zjiëre biejnen, mé die routes


Schrijver: Chris Boone
Origineel: Medley -

Laatst bijgewerkt op dinsdag 10/01/2023


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 3):

Een Boein Vér Oilsjt
Den Boein
2007
Volume 3
15 nummers

Messching oeik intressant!

Liekes Oit Den Oilsjtersen Stoet 2006

Salongcarnavalisten

2007

4

Weir Kennen Der Ni Va Schien

Vriet

2007

12

In Kleir

Prinsengarde

2007

9

Da Verdintj Ne Gaan Oscaar

Prinsencaemere

2007

17

Een Boein Vér Oilsjt

Den Boein

2007

3

De Leste Zen Vedrom De Beste

Porteplum

2007

2

3871

Liekes

246

CD's

669

Teksten

-42

daugen tot carnaval!