Dag Carnaval

Den Bremt

De schoeine zoemer es verboi
Me de congei woren men bloi
Weir zoten me e fris gelas
In’t zonneken op een terras

Mor ons gedachten ginken al
Nor de volgende carnaval
Tein besefte mor al te goed
Die microeb zitj tot in ons bloed

Dag Carnaval
Doel van ons leiven
Door leive weir giejl ’t joor nortoe
Da kiejr op kiejr weir isj beleiven
Da doet ons hier vanbinne goed

De foeir die es al g’arriveird
De clau op’t stadhois geplasseird
Op de mert stoot er al ne pei
De rooit’n oon’t schiljeren van’t cafei

In d’hallen stoon men veir geriejd
Nog twiej droi steiken oon ons kliejd
De spanningen stoigen ten top
Onze kalender es veir op

Dag Carnaval
Doel van ons leiven
Door leive weir giejl ’t joor nortoe
Da kiejr op kiejr weir isj beleiven
Da doet ons hier vanbinne goed

’s Zondaugs beginne men der oon
Weir starten op de moeiselboon
Lotj onze kop aal’mool gerest
Want vandaug droi’men onze nest

De mondjag tein es’t vollenbak
Want wemmen onze prois op zak
Want ’t doisdoosauvend avet oon
Tein brandt ons poep volleideg op

Dag Carnaval
Doel van ons leiven
Door leive weir giejl ’t joor nortoe
Da kiejr op kiejr weir isj beleiven
Da doet ons hier vanbinne goed

Dag Carnaval
‘k Loeip al gegreiven
’t Zitj er weir op, ’t es weir verboi
Toch teive’k na toch al zweiren
’t Volgende joor ben’k er weir boi


Schrijver:
Origineel: Dag Vreemde Man - Ann Christy

Laatst bijgewerkt op maandag 15/08/2022


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 17):

Ik Leef Ver Carnaval
Vriet
1999
Volume 3
17 nummers

Messching oeik intressant!

Ik Leef Ver Carnaval

Vriet

1999

3

Van 1962 Tot Naa…

Koizer Kamiel

1999

6

Een Mo(nu)mentje

Prinsencaemere

1999

8

Lotj Ons Iet Beleiven (Daven en Trekken)

Den Boein

1999

1

3522

Liekes

228

CD's

669

Teksten

-169

daugen tot carnaval!