De Prinsjeverkiezink

Den Bremt

‘k Stond in de Koizershallen
Te zwanz’n op men sandallen
Al kreigek op men ballen
Toch es’t me dor bevallen

Moi zej’nie oeiren memmen
Mor ben’k ik na ne lemmen
Omda’k ze ni wil emmen
Die boitelandse stemmen

Astablieft seg, ho zeiker!

Prinsjeverkiezink in Oilsjt jongeslief seg
Wa d’es me da da da?
Aal da lawoit, aal die mensjen en liekes
Van hoempapapapa
Ver te goon stemmen moej’trekken en stampen en dagen
Hoe kan da na na na?
Mor op nen dag stoot Den Bremt ginjer weir ver de cinema

Ver eir wa’k ik zoei veir goon
Me loif door in de knoeip sloon
Of in een pittabar stoon
Ver’t monument isj rondgoon

wannier dat zal gebeiren
Da kan’k ni garandeiren
Mor iejn ding teive’k zweiren
‘k Goon’t zeiker nog probeiren

Astablieft seg, ho zeiker!

Prinsjeverkiezink in Oilsjt jongeslief seg
Wa d’es me da da da?
Aal da lawoit, aal die mensjen en liekes
Van hoempapapapa
Ver te goon stemmen moej’trekken en stampen en dagen
Hoe kan da na na na?
Mor op nen dag stoot Den Bremt ginjer weir
Ver de cinema

Prinsjenverkiezink in Oilsjt jongeslief seg
Wa d’es me da?
Azoei een keire frit!
Aal da lawoit, aal dei mensjen, en liekes
Van Hoempapapa
Nen trip en e stiksken van’t veirken zeiker!
Ver te goon stemmen moej’trekken en stampen en dagen
Hoe kan da na na na?
Mor op nen dag stoot Den Bremt ginjer weir
Ver de cinema


Schrijver:
Origineel: Kamiel goes classic - Kamiel Spiessens

Laatst bijgewerkt op woensdag 18/05/2022


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 8):

Oilsjt De Max
Vriet
1998
Volume 2
16 nummers

Messching oeik intressant!

Oilsjt De Max

Vriet

1998

2

Oit Den Bol

Prinsencaemere

1998

7

3522

Liekes

228

CD's

669

Teksten

-80

daugen tot carnaval!