Gloewein

De Viette

Kreig ons Annie eer tribun de macht
De rest van’t kolleige dei zen beklag
Wannier kroige weir isj zoei ne cadau
Al was’t just mor ver de show

Na stoot dor ne kiej dat kaver wertj
Giejlegans ’t alven van onze mert
Nen bak ver te schaatsen
Wie eit da beslist
De Van Mossevellem ist

Gloe gloe gloe gloewein
Oon’t stadhois door leit er e ploin
Ge schaatst er e giejl ier lank
Ver mor 50 frang
Go giejl Oilsjt ne gank

Eje van toid zwert geldj op zak
Geivet oon Goethals da d’es ne krak
Door in de beirgen, hoeig rendement
Winsjt mé nen dikke percent

Mor op nen dag, een echte ramp
Liep onze veerzitter teigen de lamp
Zwitserse liekes, schoein mor ni lank
Ze stauken em in’t gevang

Gloe gloe gloe gloewein
Oon’t stadhois door leit er e ploin
Ge schaatst er e giejl ier lank
Ver mor 50 frang
Go giejl Oilsjt ne gank

Wie mokt d’affich va Carnaval
Tot in’t joor 2000 weite ze’t al
Vier vaste koensjt’neers
’t Ontweirp kollectief
Die zergen ver aal’t gerief

De jonges en maskes van’t kommité
Kroigen van’t joor weir e nief moesjke mei
Vedrom zwore kosten, woor eit’stad da g’holtj
Ach, z’emme ze zelf betoltj

Gloe gloe gloe gloewein
Oon’t stadhois door leit er e ploin
Ge schaatst er e giejl ier lank
Ver mor 50 frang
Go giejl Oilsjt ne gank

Z’emmen’t in Oilsjt altoid geweit’n
E eit een patat op om ni te vergeit’n
Ier op den iendracht vergink et em goed
E scoorde zelfs me de voet

Mor al da d’onverwacht succes
Viel op zen nek neir, steirk as e mes
Woor es den De Bilde van vroeger nortoe
Zelfs Porte verstoge’t ni goe

Gloe gloe gloe gloewein
Oon’t stadhois door leit er e ploin
Ge schaatst er e giejl ier lank
Ver mor 50 frang
Go giejl Oilsjt ne gank

En oeik Jan Dooms es na kontent
No monjen zaugen in ze patent
Jan liep de biejnen van onder ze loif
Ver zen oigen gemintjebedroif

‘k Vraug me toch af al da gedoe
Aal die kommerse ver wie es da goe
Da noemt marchandising sprak onze Jan
Ik snap er giejn ballen van

Gloe gloe gloe gloewein
Oon’t stadhois door leit er e ploin
Ge schaatst er e giejl ier lank
Ver mor 50 frang

Gloe gloe gloe gloewein
Oon’t stadhois door leit er e ploin
Ge schaatst er e giejl ier lank
Ver mor 50 frang
Go giejl Oilsjt ne gank


Schrijver:
Origineel: Qué sera sera - Doris Day

Laatst bijgewerkt op woensdag 18/05/2022


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 10):

Oilsjt De Max
Vriet
1998
Volume 2
16 nummers

Messching oeik intressant!

Oilsjt De Max

Vriet

1998

2

Oit Den Bol

Prinsencaemere

1998

7

3522

Liekes

228

CD's

669

Teksten

-80

daugen tot carnaval!