Goi Kentj Mé Nie Kroigen

Kebieken & Denjerkes

Goi, goi kentj mé ni kroigen
Goi, goi kentj mé ni kroigen
Op aa emme’k ik noeit gewacht, toch zédde mé gedacht, mor ik kaan ander kroigen
Ik weit woor dagge op wacht, ik doik alliejn in d’n nacht 
Azze’k aa em liejren kennen, wordje ne ferme pei
Mor ge zetj ne woiveloeiper, ge krost achter ieder mei

Goi zetj zoei beneipen, een streikemei van ’t iejste ier
Ge peist dat iederiejn zot zitj van aa, mor bé moi… ja, da ziede van ier

Goi, goi kentj mé nie kroigen
Goi, goi kentj mé nie kroigen
Op aa emme’k ik noeit gewacht, toch zédde mé gedacht, mor ik kaan ander kroigen
Ik weit woor dagge op wacht, ik doik alliejn in d’n nacht 

Getj eu koppel ferrem spetten, oeik aa loezen meigen d’er zoin
Mor toch kejj’ goi mé nie verliejn mé aa karakter van azoin

Ne groeiten oil, eu ferrem protjen, miejr een ejje goi nie in ois
’t Werd isj toid dagge’t vierkant beseft, aaft in a leiven isj ne groeiten kois

Goi, goi kentj mé nie kroigen
Goi, goi kentj mé nie kroigen
Op aa emme’k ik noeit gewacht, toch zédde mé gedacht, mor ik kaan ander kroigen
Ik weit woor dagge op wacht, ik doik alliejn in d’n nacht

Goi, goi kentj mé nie kroigen
Goi, goi kentj mé nie kroigen
Op aa emme’k ik noeit gewacht, toch zédde mé gedacht, mor ik kaan ander kroigen
Ik weit woor dagge op wacht, ik doik alliejn in d’n nacht


Schrijver:
Origineel: -

Laatst bijgewerkt op zondag 29/05/2022


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 6):

Ester Nog Zoip???
t Es Om Zjiep
2006
Volume 3
18 nummers

Messching oeik intressant!

Ester Nog Zoip???

t Es Om Zjiep

2006

3

Stoet Zonder Kantin (stoet 2005)

Salongcarnavalisten

2006

3

Steirke Stoeiten

Vriet

2006

10

XXL

Prinsengarde

2006

8

Allemool Zjaloezeriederoi

Prinsencaemere

2006

15

De Leste Zen De Beste

Porteplum

2006

1

3522

Liekes

228

CD's

669

Teksten

-91

daugen tot carnaval!