Marieken

Het Stemmingstrio

‘k was insj nor de boiten getrokken, om te zoeken nor een schoein vrâa
mor wa zaggek door na ja verdomme, ‘k zag marie ze was zu zot van moi
zo hoi twie schoein koaken roeid as abrikoezen, rood as nen hoan da sto mé oan
en ze me ‘s anderdaugs nog gezwoeren, da ze mé moi nor het stadhois zol goon
en wacht nog een weik of vier en ge zetj insj e fiestjen zieng

As ze mé zieng mé Marieken, ten hoeirek zeggen achtermoi,
awel wa peisde van Lowieken, den dienen eit de schoeinste vrâa.
Doar kaan gien ienen oan rieken, ze’s schoein, ze ‘s dik en z’es gallant
en zeit een blommeken Marieken, ver Lowieken troelala.

Marieken kaan van moi alles kroigen, ze’s schoein mor zeit gien toillette
‘k zieng ze geiren dat es vanoiges, kem ze gielegans in ’t nief gezetj
‘k gink me eir aal de schoeine winkels binnen en op den dier ja per voitier
‘k kocht eir nen hoed en een poor schoein botinnen, oeik een sjakosj en doarboi een forue
Dat stond eir iel goed en ik zoi, dat es schoeinste ver een vrâa

As ze mé zieng mé Marieken, ten hoeirek zeggen achtermoi,
awel wa peisde van Lowieken, den dienen eit de schoeinste vrâa.
Doar kaan gien ienen oan rieken, ze’s schoein, ze ‘s dik en z’es gallant
en zeit een blommeken Marieken, ver Lowieken troelala.

Mor ten ’s anderdaugs ja verdomme, oi Marie men nen toer gespeltj
In plosj van traaven wasse zé go vliegen, van ’s meirens vroeg begot me aal mé geldj
Enfin Marie, ge moetj mé nie beminnen dat was nie schoein van dat te doeng
Mor ze’s na weg me geld en men bottinen zeit alles mee tot menne leste poeng
Mor dasse da nog insj moest doeng ik gaf ze stampen op eir smoel

Ze was partie mé Marieken, mor hoeirek zeggen achtermoi
Awel woar zidje na Lowieken, woar ziedje na  mé à schoein vrâ
Mé geldj da moenek nie goon zoeken, mor kem er nog iet anders boi
‘k em zekken ne zjier oan mé Lowieken, van Marieken troelala
‘k em zekken ne zjier oan mé Lowieken, van Marieken troelala


Schrijver:
Origineel: -

Laatst bijgewerkt op zondag 29/05/2022


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 11):

Het Stemmingstrio
Muzikoilsjt
2009
Volume 1
15 nummers

Messching oeik intressant!

Liekes Oit Den 80e Stoet (stoet 2008)

Salongcarnavalisten

2009

6

Oilsjterse Spirit – 1ste Ediesje

TW Mjoezik

2009

1

Véltje Braaf

Bargamezz en Fiesta Alosta

2009

1

carnavalcd vol 1

Konterverkiert

2009

1

Cirque dAlost

Prinsengarde

2009

11

Vér As De Kinjeren Al Slaupen – Volume 2

Liekes Ver Be De Kaffe

2009

2

3522

Liekes

228

CD's

669

Teksten

-91

daugen tot carnaval!