Ne Paprika

Peter & Jurgen

Ne paprika vol me grijeirekeis
De schoetels da’k ik mauk 
Die zen van iejste keis
Blad saloi, ne leiper majoneis
‘k Droin oon moine meilen
Slauget in a’n neis

Ieder’n dag, just no’t nies atoid op’t teiveiken
Ik toein eir aal men koensjten en men kneipen
Chocomoes as desseir of e schoimpatteiken
Ik ben de groeite miejster van de keiken

Amerikein of een ferme kortlet
Geroeisterd vliejs, al ontdoon va ze vet
Al ’t gein da’k mauk da d’es nixke van brol
’t Es zoei gezond, ’t es zoei gezond

Ne paprika vol me grijeirekeis
De schoetels da’k ik mauk 
Die zen van iejste keis
Blad saloi, ne leiper majoneis
‘k Droin oon moine meilen
Slauget in a’n neis

Nog wa groeng
’t Es te doeng
Oeik nog ’t sap 
Van nen dikke citroeng

Ik as vra zie me stoon just ver’n oeip te villen
Mor ’t es toch noig wa dat’n kaan me kiekebillen
A’k iet vraug, ben’k een zaug, da d’es ni te schatten
Ik dien alliejn mor ver’t wasse van zen zjatten

As’n oi iet toentj zeit’n e: Ziedet Mimi?
‘k Mag atиd proeven, mor da willek ni
Al wa dat’n mokt es pertankt giejnen brol
’t Es zoei gezond, ’t es zoei gezond

Ne paprika vol me grijeirekeis
De schoetels da’k ik mauk 
Die zen van iejste keis
Blad saloi, ne leiper majoneis
‘k Droin oon moine meilen
Slauget in a’n neis

Nog wa groeng
’t Es te doeng
Oeik nog ’t sap 
Van nen dikke citroeng

Beste kijkers,
Dit was het voor vandaag
U kan onze recepten steeds nalezen
Op teletekst bladzijde 23 500
Onder de rubriek van doven en slechthorenden
En Piet, wat staat er morgen op het menu?
Awel Mimi, kuj’gie geloven da’k et nog ni wet
Ik gon messchien morgen nog iet moken ver de wuvetjes
Mor ik gon on de kijkertjes zeggen:
Kukt al’mool morgen nor ulder teeveetje
Nor eu een nieve aflevering van Lekker Tus

Ne paprika vol me grijeirekeis
De schoetels da’k ik mauk 
Die zen van iejste keis
Blad saloi, ne leiper majoneis
‘k Droin oon moine meilen
Slauget in a’n neis

Ne paprika vol me grijeirekeis
De schoetels da’k ik mauk 
Die zen van iejste keis
Blad saloi, ne leiper majoneis
‘k Droin oon moine meilen
Slauget in a’n neis

Nog wa groeng
’t Es te doeng
Oeik nog ’t sap 
Van nen dikke citroeng
Nog wa groeng
’t Es te doeng
Oeik nog ’t sap 
Van nen dikke citroeng
Van nen dikke citroeng


Schrijver:
Origineel: Van Afrika Tot In Amerika - K3

Laatst bijgewerkt op zondag 05/12/2021


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 16):

’t Es Marchandies
Prinsengarde
2002
Volume 4
18 nummers

Messching oeik intressant!

‘k Ben Bezeiten Van Oilsjt

Vriet

2002

6

Oilsjterse Carnaval CD 2002

Koizer Kamiel

2002

8

’t Es Marchandies

Prinsengarde

2002

4

Prinsjen Van Oilsjt

Prinsencaemere

2002

11

3522

Liekes

228

CD's

669

Teksten

84

daugen tot carnaval!