Oilsjtersen Bosj

Floeren

Verig joor me carnaval, zag ek ver ’t iejst da roor geval
‘k stond op’t gemak op’t vreideploin, da kost na toch ni zoin
Da was oon de pompierenkant, past op da was dor noig plezant
Mor op een ploot mé ambiaans, was’t stillekes, giejne zwans

Ik peis’n ‘k moen dor iet oon doeng, en gaf dor gralék van katoeng
Ik sprong in’t alve van ons stad, teigen iederiejn zen gat
Allemaan bekeik mé roor, ze peisden seg wa d’es da door?
Mor toch no ne meniet of droi, dei giejl da ploin lék moi

Zejje geriejd, da wert ier iet vriejt!
Zejje geriejd, past op ver a kliejd!
Zejje geriejd, mokt res ewa plosj
Zejje geriejd, vér ’n Oilsjtersen booooooooosj!

Jalalalalalalala ….

Wa loter op de groeite mert, ik spoet mén toet volleideg zwert
Ik stond door as ne zwerte piet, te klappen mé een griet
Ze vond mé wel ne ferme pee, as z’oeirde van mén dikke pree
Ze waa mé moi een bosjken doeng, dus gaf ek van katoeng

Zejje geriejd, da wert ier iet vriejt!
Zejje geriejd, past op ver a kliejd!
Zejje geriejd, mokt res ewa plosj
Zejje geriejd, vér ’n Oilsjtersen booooooooosj!

Jalalalalalalala ….

De monjdag nor de florahal, de spanning, e speciool geval
De prinsj vond et ne schoeine stoet, da doet d’ajoinen goed
Tein volgt de groeite moment, mé traunen van contentement
Want emmen weir een schoeine plosj, Tein doe’me weir den bosj

Zejje geriejd, da wert ier iet vriejt!
Zejje geriejd, past op ver a kliejd!
Zejje geriejd, mokt res ewa plosj
Zejje geriejd, vér ’n Oilsjtersen booooooooosj!

Jalalalalalalala ….


Schrijver: Mike Heiremans
Origineel: Isabel - Lawineboys

Laatst bijgewerkt op zondag 26/06/2022


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 3):

Een Betje Verlies… Ejje Atoid
Lekken en Plekken
2014
Volume 5
19 nummers

Messching oeik intressant!

Frit mè saas en currywest’n

Bargamezz en Fiesta Alosta

2014

6

carnavalcd vol 6

Konterverkiert

2014

6

Een Betje Verlies… Ejje Atoid

Lekken en Plekken

2014

5

Kamiel Sergant

Muzikoilsjt

2014

5

De 10 van 14

Loeken Tatjen

2014

1

Oilsjt Es Magie

t Es Ter Oever

2014

1

3522

Liekes

228

CD's

669

Teksten

-119

daugen tot carnaval!