Oilsjtneers Zemmen

Jean-Paul

Nen echten Oilsjteneer es toch nen toffe kadei
Mor e pakt ni geiren zen vraa mei op cafei
Want komt’n loot tois en zen vraa wacht’em doeid van de vauk
Ten eit’n nog wel wa beldj, mor tein een kroigt’n giejn sprauk

Oilsjteneers zemmen
En weir vinnen da ferrem
Weir zen goed in de grond
Mor spreiken geiren oever
Dadada dadadadadada

Onzen berremiejster verdikkert mor altиd miejr
Nog een betjen en e kaan in zen kliejren nemiejr
Na goj’e nimmer zing per otto goon nor zenne bureau
Ge gotj em zing roin op azoei ne kleine veilo

Oilsjteneers zemmen
En weir vinnen da ferrem
Weir zen goed in de grond
Mor spreiken geiren oever
Dadada dadadadadada

As baagrond eit ons stad nog e schoein pleksken vroi
En door komt na een hois ver ouderlingen boi
Ze zochten nor ne goeie noom in diene zjaar
Ze goon het na hoeiten rusthuis de patat bar

Oilsjteneers zemmen
En weir vinnen da ferrem
Weir zen goed in de grond
Mor spreiken geiren oever
Dadada dadadadadada

Oilsjt eit gelиk in Brissel, ge wetj oe dat’goot
Na oeik een blave zone in d’iejn en d’ander stroot
Mor een etj giejne schrik as a schoif ni goed een stoot
Want ’n helft van ons poliesje een wetj zelf ni hoe dat goot

Oilsjteneers zemmen
En weir vinnen da ferrem
Weir zen goed in de grond
Mor spreiken geiren oever
Dadada dadadadadada


Schrijver:
Origineel: -

Laatst bijgewerkt op zondag 05/12/2021


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 1):

16 Carnavalhits – Volume 1
Lof Der Zotheid
1991
Volume 1
16 nummers

Messching oeik intressant!

16 Carnavalhits – Volume 1

Lof Der Zotheid

1991

1

3522

Liekes

228

CD's

669

Teksten

84

daugen tot carnaval!