Pakketatemei

De Foef


Schrijver:
Origineel: -

Laatst bijgewerkt op


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 4):

Weir Schroiven Geschiedenis
Porteplum
2020
Volume 15
16 nummers

Messching oeik intressant!

E Weirk Va Langen Osem

De Zjieverleppen

2020

4

Werner vér Oilsjt 2020

Prinsenverkiezing

2020

1

Yvan vér 2020 – De Liekes

Prinsenverkiezing

2020

1

De Flora Doet De Boeken Toe

Oeverboeft

2020

1

Onder De Klokken Van Onzen Bajordtoeren Werren De

Salongcarnavalisten

2020

17

Dat mor rap carnaval is

De Melkmoilen

2020

5

3871

Liekes

246

CD's

669

Teksten

-31

daugen tot carnaval!