Weir Loten Ons Nie In Eu Motje Steiken

AKV Lekken en Plekken

Voil Janetten zén weir op de boon
Ziet de wielen van ons koesj isj sloon
Wa vindje van onz’n eerink en ons voegelmoit?
Ge moetj mé nie verwoiten, augé voile poit
Voil Janetten zén weir op de boon
Weir emmen giejn oeig ielen, mor ons kombats oon
Teift er nie mei lachen ’t es gemakkélek goon
Anders zalle’k op aa tiejnen stoon

Weir zén weiral isj op zwier
Weir willen giejn’n ambras, mor mauken veil plezier
De poliejse aaft ons op
Mor we kakken ier op eere kop

Da zal nie woor zén, da zal wel woor zén
Da za nie meigen, z’aaven ons teigen
Zonder koesj op de mert, da doe zjier oon ons ert
Diejne slogan kaan iederiejn toch oeik

Voil Janetten zén weir op de boon
Ge moetj ons ier zien loeipen trekke’t aa nie oon
Mé ons velle fraksken en ons kliejken oon
En stoot door nie te gaupen augé voile kloon
Voil Janetten zén weir op de boon
Azoei een massa volk ge moetj dat ier zien stoon
De kanten van de stroot stoon na oevervol
Miljaar, ik ter ier in nen onnendrol

Azoei plekken en stinken dat da ier doet, ‘k em ier weir d’n oeifdprois zelleuh
Aj, maan, trekke’t aa nie oon en tert voesj, dorboi ge moetj nie memmen en pakt a ier nog eu pintjen en zwoigt

Voil Janetten zén weir op de boon.

Voil Janetten in de stroot, ja, die zwanzen toch en zén noeit nie kwood
Op den doistdag es da’t best, ja tén drooin weir ier weir onze nest 
Ik wil nor ois goon, ge zetj een zaug jong
Ik wil nor ois goon, ge zetj een zaug jong
Mé ons koesj op de mert, emmen weir weir een ert
En wa goot de poliesje door oon doeng?

Voil Janetten zén weir op de boon
Weir bleiven na weir angen zellen nor ois nie goon
De goensjtdag nog ne kaffe en ne malse koek
’t Es iejt en vochtig in a onderbroek
Voil Janetten zén weir op de boon
Eu stik in onze meilen, g’moetj ons ier zieng stoon
Iejst nog nor de stausje en tén gommen weir nor ois
Want Voil Janetten zén in Oilsjt weir thois


Schrijver: Sjepap, Nico Van Goethem, Andy Van Goethem, Kris Vonck
Origineel: -

Laatst bijgewerkt op zondag 29/05/2022


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 11):

Ester Nog Zoip???
t Es Om Zjiep
2006
Volume 3
18 nummers

Messching oeik intressant!

Ester Nog Zoip???

t Es Om Zjiep

2006

3

Stoet Zonder Kantin (stoet 2005)

Salongcarnavalisten

2006

3

Steirke Stoeiten

Vriet

2006

10

XXL

Prinsengarde

2006

8

Allemool Zjaloezeriederoi

Prinsencaemere

2006

15

De Leste Zen De Beste

Porteplum

2006

1

3522

Liekes

228

CD's

669

Teksten

-91

daugen tot carnaval!