Ze Verzichteg Mé A Zood

Johnny & Bart Marcoen

“Zetj em op”, zoi ze zoi en ze trok een oeig op moi
Aafd a vast oan de tekken van de boeïmen
“Zetj em op”, zoi ze zoi, “en komt ten mor bé moi
‘k was verliefd op a al van veiren carnaval.”
En  ‘k hoit gezing van in ons hois
Jaa, ter es dor iet nie plois
‘k zo zu geiren isj me aa
Falderiere faldera
“Zetj em op”, zoi ze zoi, “want de roeïk komt oit de schaa
’t es mor iëne kier per joor Oilsjt carnaval.”
 
e masken uit mijn stroot die eed een oeïg op moi
dat es normool me carnaval (stoot er dor hoor op 
en z’es zu schoeïn, gewoeïn niet te beschroiven
‘k hem mijn hannen vol
met oeveraal af te bleiven
Ze gaf moi nog ne rood :
“zé verzichtig me a zood!
 
Refrein
 
Mé zister eit vedrom nen nieve ventj oan d’ hand
Dat es normoal me carnaval (stoot er dor hoor op)
Ze lupt ermee in ’t stad te paraderen
Es zu zwet das er in ’t stroot oever lameiren
Mor ‘k gaf hem toch ne rood :
“zé verzichtig me a zood”
 
Refrein
 
“Jepla”, zoi ze, “’t es hier al gebeerd,
’t es na t’ hoepen dat da spel ier nie een scheert” 
ze gaf moi nog ne rood :
“zé verzichtig me a zood”

Refrein


Schrijver: Clark Van Mere
Origineel: -

Laatst bijgewerkt op zondag 26/06/2022


Dit nummer is te vinden op de volgende CD (Track 2):

Carnavalsingle CD 2010
Johnny en Bart Marcoen
2010
Volume 1
2 nummers

Messching oeik intressant!

De Salongcarnavalisten Bringen Oit, Den 81ste Stoe

Salongcarnavalisten

2010

7

Oilsjt Adieu

Afschoidsliekes

2010

2

Miër, miër, miër!

Bargamezz en Fiesta Alosta

2010

2

carnavalcd vol 2

Konterverkiert

2010

2

Carnavalsingle CD 2010

Johnny en Bart Marcoen

2010

1

Toernei Gènerale

Prinsengarde

2010

12

3522

Liekes

228

CD's

669

Teksten

-119

daugen tot carnaval!