Vèr As De Prinsjen Kaffe Drinken

Vèr As De Prinsjen Kaffe Drinken
Liekes Ver Op Kaffei
2017
Volume 8
20 nummers

1
120000€
Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
2
Aaft A Klep
Kris II
Tekst:
Origineel nummer: -
3
Matsjoo Maan
Gary & Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
4
Azoei Nen Décoltè
Kenny
Tekst:
Origineel nummer: -
5
Woor Zitj De Moine Weir
Fie
Tekst:
Origineel nummer: -
6
Woor Es Den Toid
Younes
Tekst:
Origineel nummer: -
7
Moi Maake Zeit
Gary
Tekst:
Origineel nummer: -
8
Schiejfpoepers
De Schaa Meekes
Tekst:
Origineel nummer: -
9
As Oilsjteneer Geboeren
Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
10
Liever Te Dik
Gary & Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
11
Mè Vastelauved…
David TTO
Tekst:
Origineel nummer: -
12
Moi Zing Ze Ni Stoon
Lies & Trieneken
Tekst:
Origineel nummer: -
13
Moin Sleiters
Tjoep Boy's & Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
14
Vroigezel
Fie
Tekst:
Origineel nummer: -
15
Mèn Vraa Ei Gezeit
Den Bremt
Tekst:
Origineel nummer: -
16
Mèn Oilsjt
De Jeigd Van De Zieke
Tekst:
Origineel nummer: -
17
Wildje Ni
Gary & Ida
Tekst:
Origineel nummer: -
18
Va Links Nor Rechts
Jens & Bram
Tekst:
Origineel nummer: -
19
Een Vooil Zjanet
Gary
Tekst:
Origineel nummer: -
20
Deo
Tjoep & Trieneken
Tekst:
Origineel nummer: -

Messching oeik intressant!

Show Raf Vér 2017

Prinsenverkiezing

2017

1

Showliekes Boein 3.0

Prinsenverkiezing

2017

1

Show Ronny Vér 2017

Prinsenverkiezing

2017

1

Show David Vér 2017

Prinsenverkiezing

2017

1

Stekt Er Em In (USB)

Bekanst Bekost

2017

1

Studio 9300

Prinsencaemere

2017

26

3522

Liekes

228

CD's

670

Teksten

73

daugen tot carnaval!